Skuteczna pomoc prawna u notariusza Wrocław5/5 - (4 votes)

Skuteczna pomoc prawna u notariusza Wrocław

W wielu sytuacjach życiowych musimy skorzystać z usług notariusza. Jest to osoba posiadająca wykształcenie prawnicze i sporządzająca akty notarialne, które są potrzebne w sytuacjach takich jak przeniesienie praw własności domu lub mieszkania. Niektóre sprawy można załatwić od ręki, inne wymagają kilkukrotnej wizyty w kancelarii notarialnej. Do notariusza Wrocław zawsze trzeba dostarczyć szereg dokumentów i umówić się na wizytę, telefonicznie lub przez Internet.

Zakup lub sprzedaż nieruchomości

Notariusz Wrocław zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie przeniesienia praw własności nieruchomości. Według polskich przepisów umowa musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie nie będzie ważna. Aby sprzedać mieszkanie, musimy dostarczyć dane osobowe obu stron umowy oraz dokumenty związane z nieruchomością. Należy do nich dokument stwierdzający nabycie prawa do lokalu przez aktualnego właściciela, a także aktualny odpis z Księgi Wieczystej.

Dodatkowe dokumenty u notariusza Wrocław

Dodatkowo dotychczasowy właściciel powinien legitymować się zaświadczeniem o braku zaległości z tytułu czynszu i opłat eksploatacyjnych, a także zaświadczeniem o zameldowaniu osób w lokalu. Notariusz Wrocław musi mieć pewność, że mieszkanie przed sprzedażą zostanie opuszczone przez aktualnych mieszkańców. Poza tym pomiędzy kupującym i sprzedającym dochodzi zazwyczaj do wcześniejszego podpisania umowy przedwstępnej sprzedaży, którą również trzeba dostarczyć do kancelarii notarialnej.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Sytuacja wygląda inaczej, jeśli chcemy przeprowadzić czynności związane ze spadkiem. Notariusz Wrocław jest odpowiednim miejscem do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Jest to odpowiednik stwierdzenia nabycia spadku przez sąd. W kancelarii notarialnej można to zrobić szybciej, a rezultat jest ten sam.

U notariusza Wrocław do sporządzenia aktu potrzebne są takie dokumenty jak odpis aktu zgonu spadkodawcy, dokument tożsamości oraz zaświadczenie o numerze PESEL. Można je uzyskać w Urzędzie Miasta właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania. W razie wątpliwości należy skonsultować się telefonicznie lub umówić na osobistą wizytę w kancelarii notarialnej.